CZ EN

Z činnosti společnosti

Dne 10.11.2023 byl vydán 73. Informátor.

Dne 31.5.2023 byl vydán 72. Informátor.

Dne 30.11.2022 byl vydán 71. Informátor.

Dne 31.5.2022 byl vydán 70. Informátor.

Dne 17.12.2021 byl vydán 69. Informátor.

Dne 10.6.2021 byl vydán 68. Informátor.

Dne 10.12.2020 byl vydán 67. Informátor.

Dne 23.5.2020 byl vydán 66. Informátor.

Dne 20.11.2019 byl vydán 65. Informátor.

Dne 5.6.2019 byl vydán 64. Informátor.

Dne 16.11.2018 byl vydán 63. Informátor.

Dne 16.5.2018 byl vydán 62. Informátor.

Dne 13.11.2017 byl vydán 61. Informátor.

Dne 11.9.2017 byl vydán 60. Informátor jako kniha abstraktů k zeolitovému semináři a 20. jílové konferenci.

Zeolitový seminář a 20. jílová konference v České republice

se uskutečnila 12. září 2017, VŠCHT Praha, Česká republika

Dne 15.5.2017 byl vydán 59. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů a KCHFO MFF UK pořádala jarní odborný seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek dne 1. 6. 2017 od 9:30 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, v seminární místnosti KCHFO (1. suterén budovy).

Program semináře:

 • RNDr. Anna Žigová, CSc. (Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
  Charakteristika mineralogického složení vybraných půdních typů z referenčních tříd LUVISOLY a KAMBISOLY

 • RNDr. Petr Kovář, Ph.D. (Univerzita Karlova, Matematicko fyzikální fakulta, Praha)
  Teoretické studium absorbce thiabendazolu na montmorillonitu pro dekontaminaci vod

Více viz. POZVÁNKA.

Dne 15.11.2016 byl vydán 58. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů a KCHFO MFF UK pořádala podzimní odborný seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek dne 24. 11. 2016 od 10:40 do 12:15 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, v seminární místnosti KCHFO (1. suterén budovy).

Program semináře:

 • Martin Šťastný (Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha), Josef Dudek (ZUŠ Praha 10)
  Jsou loštické poháry zbaveny tajemství?

 • Martin Šťastný, Miroslav Coubal (Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
  Tektonické jíly a jílové minerály

 • Různé: Pavel Hájek - prezentace firmy Techfloor
  Informace o ECGA, konference v roce 2017

Více viz. POZVÁNKA.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů ve spolupráci s KCHFO MFF UK pořádala jarní odborný seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek dne 12. 05. 2016 od 10:45 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, v posluchárně M2 (2. patro budovy).

V rámci semináře byly předneseny následující přednášky:

 • Dimitrios Papoulis (University of Patras, Greece)

  CLAY-BASED NANOCOMPOSITES POSSIBILITIES AND LIMITATIONS


 • Konstantinos Nikolakopoulos (University of Patras, Greece)

  UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR GEOLOGICAL AND GEOARCHAEOLOGICAL APPLICATIONS

Více viz. POZVÁNKA.

Dne 2.5.2016 byl vydán 57. Informátor.

VŠB TU Ostrava a Česká společnost pro výzkum a využití jílů pořádala podzimní odborný seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek dne 26. 11. 2015 se zahájením od 9:45 na VŠB TU Ostrava v posluchárně RV101.

Program semináře byl plánován jako celodenní s příspěvky od 10 do 16:30 hodin.

Přehled přednášek viz. POZVÁNKA.

Plánované rozvržení času semináře: Program.

Dne 5.11.2015 byl vydán 56. Informátor.

Dne 20.05.2015 byl vydán 55. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů pořádala ve spolupráci s KCHFO MFF UK jarní odborný seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek dne 28. 05. 2015 od 10:30 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, v seminární místnosti KCHFO (1. suterén budovy).

Program semináře byl následující:

 • Vzpomínka na RNDr. Karla Melku, CSc.

 • Křest knihy: Encyklopedický přehled jílových a příbuzných minerálů autorů K. Melky a M. Šťastného

 • Prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc. (VŠB-TU Ostrava)
  Kvantitativní minerální analýza hornin – Kritické hodnocení.

 • Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)
  Ghassoul – charakterizace a použití marockého jílu.

Více viz. POZVÁNKA.

Dne 18.12.2014 byl vydán 53-54. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů pořádala ve spolupráci s KCHFO MFF UK podzimní odborný seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek dne 27. 11. 2014 od 11:30 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, v seminární místnosti KCHFO (1. suterén budovy).

V rámci semináře byla přednesena následující přednáška:

 • doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. (Ústav anorganickej chémie SAV)

  Hybridné systémy organických farbív a ílových minerálov: Zaujímavé javy a možné aplikácie.

Více viz. POZVÁNKA.

Dne 4.12.2013 byl vydán 52. Informátor.

Dne 18.12.2013 byl vydán 51. Informátor. Součástí časopisu je dotazník, prosíme o vyplnění.

Dne 28.6.2013 byl vydán jarní 50. Informátor.

4. 9. - 9. 9. 2012   -   Česká společnost pro výzkum a využití jílů pořádala 6. středoevropskou jílovou konferenci v Průhonicích v zastoupení jílových skupin Chorvatska, Maďarska, Německa-Švýcarska-Rakouska, Polska a Slovenska.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů pořádala jarní odborný seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek dne 21. 6. 2012 na Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, 18209 Praha 8.

V rámci semináře byly předneseny následující přednášky:

 • RNDr. Martin Šťastný, CSc. (Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha),
  Mgr. Pavel Hájek (Na Konečné 33, 720 00 Ostrava –Hrabová):
  Rokytka, řeka proměn (nejen sedimenty a jejich kontaminace - populárně i odborně)
 • RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, katedra chemické fyziky a optiky):
  Cesta do mikrosvěta (a zase zpátky).

Více viz. POZVÁNKA.

Dne 31.5.2012 byl vydán jarní 48. Informátor.

Dne 29.11.2011 byl vydán podzimní 47. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů pořádala podzimní odborný seminář, který se uskutečnil ve středu dne 30. 11. 2011 na Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, 18209 Praha 8.

V rámci semináře byly předneseny následující přednášky:

 • P.g. Jiří K. Novák, PhD.: (Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha): Korekční a pucolánové suroviny Jamajky pro obnovu cementářské výroby a příměsí do betonu
 • Mgr. Lenka Lisá, Ph. D. (Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha): Jílové minerály v kontextu antropogenně ovlivněných sedimentů

Více viz. POZVÁNKA.

K 19. jílové konference v Bystřici nad Pernštejnem byla vydána kniha abstraktů jako 46. číslo časopisu Informátor.

Dne 20.05.2011 byl vydán jarní 45. Informátor.

Jarní seminář se uskutečnil v Ostravě 28. dubna 2011.

28. dubna 2011   -   Jarní seminář jílové společnosti se uskutečnil v Ostravě v rámci konference Nano Ostrava 2011. Program semináře:

Jan Drahokoupil: Rtg. difrakce MFI zeolitových membrán.

Petr Praus: Nanočástice ZnS a CdS na montmorillonitu a jejich využití pro fotokatalýzu.

Vlastimil Matějka: Jílové minerály jako substráty fotokatalyticky aktivních nanočástic.

11.05.2009
11.05.2009
Uskuteční se jarní seminář jílové společnosti, dne 26.05.2009 od 10.30 v Ústavu struktury a mechaniky hornin.
10.11.2008
Vyšlo 40. číslo časopisu Informátor, podzim 2008 s ohlédnutím za činností České společnosti pro výzkum a využití jílů za posledních 50 let.
10.11.2008
Uskuteční se podzimní seminář jílové společnosti, dne 26.11.2008 od 10.30 v Ústavu struktury a mechaniky hornin.
11.07.2008
Vyšlo 39. číslo časopisu Informátor a to jako kniha abstraktů k 18. jílové konferenci: Book of abstracts - Informátor 39.

>>  archiv článků
 
Copyright 2024 Česká společnost pro výzkum a využití jílů, z. s. Webmaster: Miroslav Pospíšil