CZ EN

Členství v České společnosti pro výzkum a využití jílů, z. s.

Výhody členství:

Možnost účastnit se seminářů pořádaných jílovou společností.
Časopis Informátor s přehledem informací z oblasti jílové vědy.
Možnost vlastní prezentace na stránkách společnosti.
Slevy na konferenčním poplatku konferencí pořádaných AIPEA.
Členství v AIPEA v rámci kolektivního členství Společnosti.
Slevy na konferenčním poplatku konferencí pořádaných jílovou společností.

Prezentace členů

Každému členu jílové společnosti nabízíme možnost vlastní prezentace. Kontaktujte nás. Děkujeme!


Instituce
Zaměření
doc. Ing. Barbora Doušová, CSc.ÚCHPL VŠCHTGeochemie arsenu a selenu v půdách, sorbenty.
Mgr. Pavel Hájek TECHFLOORVývoj nových materiálů pro podlahové systémy.
Dr. David HradilÚACh AV ČR, v.v.i.Testování a aplikace mikroanalytických metod pro analýzu uměleckých děl.
Ing. David Koloušek, CSc.ÚCHPL VŠCHTStruktura a vlastnosti silikátů, anorganické sorbenty.
Ing. Jiří Mališ, Ph.D.HGF VŠB-TU OstravaMikroskopie hornin a minerálů, gama spektrometrie stavebních materiálů.
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.CN VŠB-TU OstravaPříprava a testování sorbetů, katalyzátorů a fotokatalyzátorů na bázi vrstevnatých silikátů.
doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.MFF UKMolekulární simulace interkalovaných jílových materiálů.
doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D. CN VŠB-TU OstravaRtg. difrakce, molekulární modelování, aplikace jílových minerálů v nanokompozitech.
RNDr. Jana Švandová, Ph.D. Didaktické centrum geologie Muzea ŘíčanyLektor / geolog / přírodovědec
doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D. CN VŠB-TU OstravaMolekulární modelování interkalovaných a povrchově modifikovaných fylosilikátů.
RNDr. Marta Valášková, DSc. IET VŠB-TU OstravaCharakterizace jílových minerálů a jejich aplikace do kompozitů s požadovanými funkčními účinky.
RNDr. Anna Žigová, CSc. Geologický ústav AV ČR, v.v.i.Mineralogie, geneze a klasifikace půd.

Členské poplatky na rok 2024 zůstávají nezměněny. Z členského poplatku se platí roční poplatek 4 eura za každého člena ve prospěch AIPEA.

    poplatek / rok
    Individuální řádné členství500,- Kč
    Studenti250,- Kč
    Důchodci250,- Kč
    Kolektivní členství organizace2000,- Kč
    Úhradu poplatku na rok 2024 prosím proveďte do konce března 2024.


Prihláška: pdf, doc

Podepsanou přihlášku zašlete na Vámi zvolenou adresu kontaktní osoby.


Účty České společnosti pro výzkum a využití jílů, z. s.,
vedené u FIO banky, a.s., V Celnici 10, 11721 Praha 1 (kód banky: 2010):

Vedený v CZK: 2600344578/2010

Vedený v EUR: 2902875139/2010
IBAN: CZ49 2010 0000 0029 0287 5139
BIC kód: FIOBCZPPXXX

 
Copyright 2024 Česká společnost pro výzkum a využití jílů, z. s. Webmaster: Miroslav Pospíšil