Ing. Jiří Mališ, Ph.D.

Členské číslo:

173

Instituce:

Hornicko – geologická fakulta, VŠB-TU Ostrava

Zaměření:

Mikroskopie hornin a minerálů, gama spektrometrie stavebních materiálů

 

telefon

           +420597324171      

 

e-mail

 jiri.malis@vsb.cz

 

 

Město :
Ostrava - Poruba

 

Poznámka :
není uvedeno