CZ EN

O společnosti

Aktivita české národní jílové skupiny se datuje od roku 1958. V tomto roce se konala první celostátní konference, jež byla organizována katedrou petrologie na přírodovědecké fakultě Karlovy university v Praze. Od té doby byly připravovány Konference o jílové mineralogii a petrologii ve dvou až tříletých intervalech.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů sdružuje odborníky zabývající se výzkumem přírodních jílových akumulací nebo různě upravených jílů. Studium jílových minerálů a hornin je zaměřeno nejen na mineralogii, petrologii, geochemii a geologii, ale také na půdoznalství, ochranu a tvorbu životního prostředí a na všechny oblasti aplikace v různých oborech průmyslu a stavebnictví. Vedle konferencí jsou alespoň dvakrát ročně pořádány půldenní semináře. Od května 1991 vydáváme bulletin „INFORMÁTOR“ v českém jazyce, zpravidla dvě čísla ročně. Tištěná verze: ISSN 1802-2480 a internetová .pdf verze: ISSN: 1802-2499. IČO společnosti je 43874665.

Od roku 2006 se ČSVVJ účastní a podílí na pořádání Středoevropských jílových konferencí.
Středoevropská jílová konference byla původně společná konference národních jílových skupin Polska, Slovenska, Chorvatska a Maďarska. Rozhodnutí pořádat pravidelné konference bylo uskutečněno během EUROCLAY konference v Krakově 1999, Polsku a bylo podpořeno ECGA. Cílem těchto dvouročních setkání je prohloubit vzájemnou kooperaci a výměnu poznatků mezi specialisty sousedních zemí. Účastníci ostatních evropských zemí a rovněž z ostatních kontinentů jsou vítáni a hojně tuto konferenci navštěvují.
První konference MECC'01 byla organizována Slovenskou jílovou skupinou v roce 2001 ve Staré Lesné na Slovensku. Od počátku se zvyšoval význam konference a nyní má velmi dobrou mezinárodní reputaci. Druhá konference MECC'04 byla pořádána v Miskolci v Maďarsku, třetí MECC'06 v Opatiji, Chorvatsku, čtvrtá MECC'08 v Zakopaném v Polsku, pátá MECC2010 v Budapešti v Maďarsku jako součást IMA2010, tedy 20. Hlavního mítinku Mezinárodní Mineralogické Asociace. Šestá MECC2012 se uskutečnila v Průhonicích v České republice, sedmá MECC2014 se uskutečnila v Drážďanech v Německu, v pořadí osmá MECC2016 se uskutečnila na Slovensku v Košicích 4.7. až 8.7. 2016. Devátá MECC2018 se uskutečnila v Chorvatském Záhřebu ve dnech 17.-21. září 2018. Plánovaná MECC2020 v Polsku byla posunuta na rok 2022, 11.-15.září.

Současné složení výboru od 15. 2. 2021:

  • Martin Šťastný (předseda, editor časopisu Informátor, Geologický ústav AV ČR, v.v.i.)
  • Miroslav Pospíšil (místopředseda, člen redakční rady časopisu Informátor, MFF UK v Praze)
  • Petr Praus (člen redakční rady časopisu Informátor, VŠB TU Ostrava)
  • Jana Schweigstillová (člen redakční rady časopisu Informátor, ÚSMH AV ČR, v.v.i.)
  • Barbora Doušová (VŠCHT Praha)
  • Pavel Hájek (Techfloor s.r.o.)
  • David Koloušek (VŠCHT Praha)
.

Stanovy společnosti
 
Copyright 2023 Česká společnost pro výzkum a využití jílů Webmaster: Miroslav Pospíšil