CZ EN

Informátor

Upozornění:

Všechna jednotlivá čísla Informátoru jsou pouze ve formátu PDF (kvůli jejich velikostem a kvalitě formátování).

Časopisy Informátor si také můžete stáhnout jako komplet.


POKYNY PRO AUTORY ČLÁNKU ZE SEMINÁŘŮ - template ke stažení
RUKOPIS LZE DODAT FORMOU ROZŠÍŘENÉHO ABSTRAKTU NEBO FORMOU ČLÁNKU DLE TĚCHTO POKYNŮ:


Třídění rukopisu - vše ve formátu Word, v písmu Arial

Název práce - název ve velikosti 12, velkými písmeny
Autoři – velikost 10
Instituce a adresa – velikost 9
Abstrakt – velikost 8
Klíčová slova – velikost 9

Pořadí kapitol - Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěr, Poděkování, Literatura.
Vše zarovnáno k levému okraji, velikost písma 9 .

Tabulky - zvlášť (v textu vyznačit jejich umístění) – ve formátu Word či Excel, minimální velikost číslic 9

Obrázky a fotografie – zvlášť (v textu vyznačit jejich umístění) ve formátu *bmp, *jpg. *gif

Literatura – dle mezinárodních zvyklostí v odborných článcích týkajících se jílové hmoty.
Např.: Valášková M., Simha Martynková G., Smetana B., Študentová S. (2009): Influence of vermiculite on the formation of porous cordierites. Appl. Clay Sci. 46, 196–201.

Redakce časopisu Informátor nabízí reklamní plochu v časopise Informátor.

Cena je 5000,- Kč za reklamu na stránku A4, 2500,- Kč za reklamu na polovinu A4.

 
Copyright 2024 Česká společnost pro výzkum a využití jílů, z. s. Webmaster: Miroslav Pospíšil